Termeni si conditii

Reglementări

Prin prezenta confirm că, la momentul completării cererii, am capacitate de exercițiu și nu sunt sub influența substanțelor alcoolice, narcotice, psihotrope, toxice sau a altor substanțe intoxicante. Prin prezenta confirm că datele mele cu caracter personal furnizate în cerere sunt complete și adevărate. Prin prezenta, îmi exprim consimțământul pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal, în conformitate cu procedura prevăzută de legislația României, și îi acord societății Mindi IFN S.A., înregistrată în Registrul General al Instituțiilor Financiare Nebancare sub nr. RG-PJR-41-110319 (denumită în continuare „Mindi.ro”, operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 38270, prelucrează anumite date cu caracter personal detaliate în continuare), dreptul de a primi datele mele cu caracter personal de la mine sau de la terți și de a transmite datele mele cu caracter personal către terți, inclusiv către societăți care au dobândit, în mod direct sau indirect, participații semnificative în capitalul social al Mindi.ro sau în care Mindi.ro a dobândit participații directe sau indirecte, precum și de a prelucra datele mele cu caracter personal în alte moduri (inclusiv prin stocarea acestora) pentru a-mi evalua solvabilitatea înainte de a încheia un contract de credit cu mine. Confirm că am fost informat(ă) cu privire la existența și modul de exercitare a drepturilor mele de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, precum și cu privire la consecințele unui refuz de a răspunde la întrebările obligatorii sau facultative prin care sunt colectate datele mele cu caracter personal.

Acest consimțământ nu va fi considerat o acceptare a ofertei de a încheia un contract de credit. În cazul în care Mindi.ro va lua decizia de a acorda un credit în urma completării cererii și a oricăror alte acțiuni, contractul de credit va fi încheiat între mine și Mindi.ro sub forma unui document distinct.