Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Citiți mai multe aici

Regulament tombolă

Regulament tombolă
„Recomandă și câștigă”

(12 februarie – 5 martie 2018)

UPDATE: A fost modificat regulamentul tombolei. A fost modificat termenul de desfășurare a tombolei și anume, tombola se desfășoară din data de 12 februarie până la data de 5 martie. 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Tombolei ”Recomandă și câștigă” (denumit în continuare „Organizator”) este Mindi I.F.N. S.A. cu sediul în orașul București, sector 1, str. Bilciurești 9A, etaj 7.

Tombola va derula conform prevederilor prezentului Regulament, denumit în continuare „Regulament”, care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

În perioada Tombolei, 12 februarie – 5 marite 2018, organizatorul va desfășura următoarele acțiuni:

1.1. Va informa clienții prin intermediul rețelelor de socializare Facebook și Instagram, cât și prin intermediul SMS-urilor și email-urilor despre desfășurarea tombolei;

1.2. Va expedia premiile câștigătorilor, după validarea și identificarea acestora conform condițiilor stabilite prin prezentul Regulament;

 

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Tombola “Recomandă și câștigă” se va desfășura în perioada 12 februarie 2018, ora 00.00 – 5 martie 2018, ora 23.59 (ora locală din România). La Tombolă se pot înscrie toate persoanele care îndeplinesc toate condițiile mecanismului de desfășurare al tombolei.
Tombola va fi organizată săptămânal, astfel încât în fiecare săptămână va fi anunțat câte un câștigător ales dintre participanții la tombolă, care au fost înregistrați pe parcursul săptămânii anterioare. De exemplu: câștigătorul săptămânii 12 februarie - 18 februarie 2018 va fi anunțat în primele zile ale săptămânii. 
Orarul înscrierilor:

12 februarie - 18 februarie

19 februarie - 25 februarie

26 februarie - 04 martie

05 martie - 11 martie (anulat)

 

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

     La tombolă participă toate persoanele fizice cu vârsta minimă de 18 ani, indiferent de naționalitate, rasă, sex sau religie, cu domiciliul în România, care respectă condițiile prezentului regulament. La tombolă nu pot participa angajați ai Organizatorului sau rudele de gradul I ale acestora. Participarea la această tombolă are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri, a prevederilor prezentului Regulament.

     Participanții la tombolă trebuie să recomande altor persoane cu vârsta peste 20 de ani care să beneficieze de un împrumut de la organizator în perioada (12 februarie – 05 marite 2018). După recomandare, participanții vor trebui să introducă datele de contact ale doritorilor de împrumut în formularul de înregistrare de pe website-ul Organizatorului: https://www.mindi.ro/pagina/recomanda-si-castiga. Vor fi considerați automat participanți ai tombolei acele persoane care au furnizat date de contact valabile și persoanele recomandate vor depune o cerere de împrumut.
Participanții sunt conștienți că au dreptul de a furniza datele de contact ale persoanelor terțe doar cu acordul acestora, în cazul în care participanții vor furniza date de contact ale persoanelor fără ca să aibă acordul acestora, organizatorul nu va purta nicio vină.

     Dreptul de participare la tombolă se pierde automat în cazul în care participantul nu îndeplinește una dintre condițiile acestui Regulament.

 

SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea Nr.677/2001 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Organizatorul va prelucra datele personale furnizate de către participanți la înscrierea la Tombolă exclusiv în scopul contactării doritorilor de a depune o cerere de împrumut și identificării câștigătorului.

 

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL TOMBOLEI ȘI PREMIUL ACORDAT

Pentru a participa la această Tombolă, participanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

5.1. Să recomande serviciile Organizatorului rudelor, prietenilor, cunoscuților. Această condiție va fi considerată validă în momentul în care o persoană va solicita un împrumut în urma furnizării datelor de contact a acesteia de către participant;

5.2. Să citească cu atenție regulamentul de participare la tombolă.

 

Selectarea și anunțarea câștigătorului:

5.3. În perioada 12 februarie – 12 marite 2018, va fi constituită săptămânal o comisie formată din angajatorii Organizatorului care validează extragerea premiilor și selectarea câștigătorilor Tombolei;

5.4. Câștigătorii vor fi identificați printr-o tragere la sorți online, realizată cu ajutorul platformei www.random.org;

5.5. Pentru transparența extragerii, organizatorul va înregistra un video în timpul extragerii;

5.6. La data de 20, 27 februarie și 6 martie va avea loc anunțarea câștigătorilor pe pagina de Facebook a Organizatorului;

5.7. PREMIUL săptămânal reprezintă o remunerare bănească în valoare de 400 de lei care va fi oferită câștigătorului săptămânii curente.

SECȚIUNEA 6. NOTIFICAREA PARTICIPANȚILOR ȘI PREDAREA PREMIILOR

 

Câștigătorilor Tombolei din 12 februarie – 05 marite 2018 li se vor aduce la cunoștință rezultatele Tombolei în fiecare săptămână după încheierea extragerilor, în termen de 24 de ore de la identificarea câștigătorului, astfel: vor fi contactați telefonic prin intermediul datelor furnizate la înscriere. Numele câștigătorilor va fi afișat pe pagina de Facebook a Organizatorului.

În cazul în care câștigătorii nu trimit în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator sau dacă au furnizat date de contact eronate/ incomplete, se organizează o nouă tragere la sorți și se stabilesc noi câștigători, conform Regulamentului de mai sus.
Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive independente de el.

Revendicarea premiilor poate fi efectuată în decurs de 30 zile calendaristice de la data anunțării câștigătorului.

Câștigătorul își va da acordul ca fotografiile realizate cu ocazia înmânării premiului să fie folosite doar în scop de marketing pe pagina de Facebook a Organizatorului.