Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Citiți mai multe aici

Concursuri

Concurs ”Ziua României”

REGULAMENT CONCURS

“Ziua României” (24 noiembrie – 01 decembrie 2017)

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

     Organizatorul Concursului ”Ziua României” este Mindi I.F.N. S.A. cu sediul în București, Str. Bilciurești 9A, et.7, sector 1. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, denumit în continuare „Regulament”, care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

În perioada Concursului, 24 noiembrie – 01 decembrie 2017, organizatorul va desfășura următoarele activități:

 1. Va organiza concursul ”Ziua României” prin platforma socială Facebook; 
 2. Va identifica câștigatorii concursului;
 3. Va înmâna premiile câștigătorilor, după validarea și identificarea acestora în condițiile stabilite prin Regulament;

 

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

     Concursul se va desfășura în perioada 24 noiembrie – 01 decembrie 2017 pe pagina de Facebook aOrganizatorului: https://www.facebook.com/Mindi.roIFN/

 

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

     Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice majore, cetățeni români, indiferent de rasă, sex sau religie, cu domiciliul în România, care respectă condițiile prezentului regulament. Nu pot participa angajați ai Organizatorului sau rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament.

     Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie sa aibă un cont de Facebook activ, completat cu o adresă de e-mail valabilă și nume şi prenume reale. Dreptul de participare la concurs se pierde în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

 

SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

     Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea Nr.677/ din 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Organizatorul va prelucra datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului.

 

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI ȘI PREMIUL ACORDAT

Pentru a participa la acest Concurs, participanţii trebuie să parcurgă următorii paşi:

 1. Să citească cu atenție Regulamentul de participare la concurs;
 2. Să aprecieze (« like ») şi să distribuie (« share ») postarea: https://goo.gl/7Fv2bj publicată la 24 noiembrie 2017 pe pagina de Facebook a Organizatorului;
 3. Să eticheteze (« tag ») un prieten în comentarii;
 4. Să îndeplinească cele prevăzute la punctele 2 şi 3 de mai sus până la ora 23:59 a zilei de 01 decembrie 2017;

 

Selectarea și anunțarea câștigătorului:

 1. La 04 decembrie 2017 va fi selectat câștigătorul concursului;
 2. Câștigătorul va fi stabilit printr-o tragere la sorți online, realizată cu ajutorul http://www.fanpagekarma.com/facebook-promotion;
 3. Pentru a asigura transparența tragerii la sorţi, aceasta va fi înregistrată video;
 4. Contul de Facebook al fiecărui participant la concurs trebuie să fie unul activ. Persoanele care dețin conturi considerate false de către Organizator vor fi descalificate;
 5. 04 decembrie 2017 – anunțarea câștigătorului pe pagina de Facebook a Organizatorului;
 6. PREMIUL reprezintă 1 imprimantă în valoare de 779 de lei.

 

SECȚIUNEA 6. NOTIFICAREA ȘI PREDAREA PREMIULUI

     Câștigătorului Concursului de pe Facebook i se va aduce la cunoștință rezultatul concursului imediat după încheierea jurizării, astfel: va fi contactat prin mesaj pe Facebook sau prin intermediul datelor de contact pe care le are completate în profilul personal de pe Facebook și i se va afișa numele pe pagina de Facebook a Organizatorului.

În cazul în care câștigătorul nu trimite în 24 de ore informațiile solicitate de Organizator sau dacă a furnizat date de contact eronate/ incomplete, se organizează o nouă tragere la sorți între toți participanții valabil înregistrați și se vor stabili noi câștigători, conform Mecanismului de desfășurare a Concursului. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive independente de el.

     Premiul va fi livrat în decurs de 30 zile calendaristice de la anunțarea câștigătorului. Câstigătorul își va da acordul ca fotografiile realizate cu ocazia înmânării premiului să fiefolosite doar în scop de marketing pe pagina de Facebook a Organizatorului.